აღჭურვილობა

2 მობილური ამწე (100 ტონა თითოეულის ტვირთამწეობა)
2 პორტალური ამწე 
5 რიჩ-სტაკერი
7 ტრაქტორი
16 გამწევი
2 საიდ-ლიფტერი
5 სპრედერი
10 ავტომტვირთავი
192 მაცივარ-კონტეინერის კვების წყაროსთან შესაერთებელი კვანძი

ჩვენ შესახებ
International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) - ის საქმიანობა მოიცავს საკონტეინერო პორტებისა და ტერმინალების შეძენას, განვითარებას, მართვასა და ოპერირებას მსოფლიოს მასშტაბით.

ICTSI დაარსდა 1987 წლის დეკემბერში, ფილიპინებში და გახდა ლიდერი ოპერატორი, ინოვატორი და პიონერი ამ სფეროში. ფილიპინებში მთავარი საოპერაციო ტერმინალის, მანილას საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის შეძენისა და გაძლიერების შემდეგ, ჩვენთვის ნათელი გახდა ჩვენი მსგავსი დამოუკიდებელი საერთაშორისო სატერმინალო ოპერატორების განვითარების პოტენციალი და დავიწყეთ აგრესიული საერთაშორისო და ადგილობრივი გაფართოების პროგრამა 1994 წელს.

ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია სხვადასხვა საოპერაციო გარემოში სწრაფი ადაპტირება და მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა ჩვენს მიერ მართული ტერმინალების საქმიანობაში მათი ეფექტურობის გაზრდის მიზნით ყველა საფეხურზე. ჩვენ ასევე დავამტკიცეთ ჩვენი უნარი შევასრულოთ პრივატიზების პროცესის ყველა მოთხოვნა ცენტრალური და რეგიონალური მთავრობების მოლოდინების მიღმა, განვითარებული და განვითარებადი ეკონომიკის პირობებში.

25
წლიანი
გამოცდილება
29
საკონტეინერო
ტერმინალი
21
ქვეყნის
მასშტაბით
BICT თანამედროვე, მაღალტექნოლოგიური ტიპის საკონტეინერო, საბორნე და გენერალური ტვირთების ტერმინალი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში, ICTSI ჯგუფის შვილობილი კომპანიაა და თავის მომხმარებელს, თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ინფრასრუქტურით, საინფორმაციო სისტემებით და მომზადებული მუშახელით საერთაშორისო დონის 24/7 საპორტო მომსახურებას სთავაზობს.
იხილეთ ჩვენი ლოკაციები
დახურე რუკა